Hospital Kuks

Hospital Kuks

kuks
Celý areál je považován za jeden z nejkrásnějších barokních areálů v Čechách. V letech 1694-1724 nechal hrabě František Antonín Špork vybudovat rozsáhlý komplex světských a církevních budov, jejichž sláva přesahovala české hranice. Podnětem pro něj byl objev minerálních pramenů. Součástí byl zámek, domov pro vojenské vysloužilce se špitálem a konventem Milosrdných bratří u Nejsvětější Trojice a několik lázeňských domů. Původní však zámek byl počátkem 20. století zbourán. Z něj se dochovalo pouze přístupové schodiště. Na stavbě se podíleli architekt G. B. Alliprandi, stavitel P. Netolla, kameník G. B. della Torre a slavný český barokní sochař M. B. Braun, který je autorem 24 soch, znázorňující lidské ctnosti a neřesti. (zdroj textu: https://mapy.cz/s/3cvWn)


kytka V zámecké zahradě pěstují nepřeberné množství rostli, včetně léčivých bylin

man Doporučuji návštěvu spojit s procházkou k Braunově Betlému (po žluté a následně červené turistické stezce) 

autoAbyste zaparkovali bez placení, tak musíte mít opravdu „šťastnou řidičovu ruku“. Téměř celé okolí je zpoplatněné.

koloLokace je dostupná pro kočárky i cyklisty

zemewww.hospital-kuks.cz

dolarVstupné na zahradu a nádvoří se neplatí